ჩვენ შესახებ

"თქვენი მოგზაურობა ქმნის ჩვენ ისტორიას"!

სლოგანი მიუთითებს კომპანიის დამოკიდებულებას მომხმარებლებისადმი. იგი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თითოელი მგზავრის ინტერესს, მათ  შთაბეჭდილებებს და კმაყოფილების დონეს.

კომპანიის მაღალი სწრაფვა პროფესიონალიზმისკენ ზრდის კმაყოფილი მგზავრების რაოდენობას. მომხმარებელთა კმაყოფილება კი დადებითად აისახება კომპანიის იმიჯსა და გამოცდილებაზე.

BLUE BIRD TRAVEL- ი   მე - 6 წელია  ჩართულია ტურისტულ მომსახურებაში და აქტიურად ცდილობს მომხმარებლებისთვის მრავალფეროვანი და სანდო სერვისის შეთავაზებას: ზრუნავს თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებზე, საერთაშორისო მასშტაბით პარტნიორების ძიებასა და სამუშაო პროცესის მუდმივ კონტროლზე.